83-050, Gdańsk, Polska
+48 518 372 404
biuro@eco-audyt.pl

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Doradztwo środowiskowe - obsługa firm

Ustawa o odpadach określa środki służące ochronie środowiska, życia i zdrowia ludzi zapobiegające i zmniejszające negatywny wpływ na nie wynikający z wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi.


Prowadzenie zbierania czy przetwarzania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia. Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje, w drodze decyzji, organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów.

W celu uzyskania zezwolenia należy złożyć wniosek do właściwego organu zgodnego z miejscem prowadzenia zbierania lub przetwarzania odpadów.

×