83-050, Gdańsk, Polska
+48 518 372 404
biuro@eco-audyt.pl

KOBIZE

Doradztwo środowiskowe - obsługa firm

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami

Raport do Krajowej Bazy KOBIZE zawiera informacje dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego, które są wprowadzane do Krajowej bazy przez podmioty korzystające ze środowiska. Raporty roczne składane są do końca lutego każdego roku.

Raport do Bazy KOBIZE dotyczy emisji zanieczyszczeń do powietrza. Raport powinien być zgodny z informacjami przekazywanymi w sprawozdaniu do Marszałka Województwa i wyliczoną opłatą za korzystanie ze środowiska. Obowiązek złożenia Raportu powstaje bez względu na wielkość emisji.

Dane dotyczą emisji:

– ze spalania paliw w pojazdach i urządzeniach w firmie,

– spalania paliw w piecach,

– korzystania ze stanowisk spawalniczych,

– malowania w malarni,

– stosowania farb, rozpuszczalników i innych substancji chemicznych uwalnianych do powietrza,

– przeładunku paliw i niektórych surowców powodujących emisję do powietrza,

– i wielu innych emisji zanieczyszczeń

Każda firma/przedsiębiorstwo emitując wyżej wymienione zanieczyszczenia do powietrza, powinna wysyłać Raport do bazy KOBIZE do końca lutego za poprzedni rok kalendarzowy.

Złożenie Raportu możliwe jest tylko elektronicznie po zarejestrowaniu firmy w Bazie KOBIZE.

Oferujemy Państwu rejestrację w Bazie KOBIZE oraz profesjonalne przygotowanie Raportu.

×