83-050, Gdańsk, Polska
+48 518 372 404
biuro@eco-audyt.pl


Witamy na stronie  
"Doradztwo środowiskowe"
 

Obsługa firm w zakresie ochrony środowiska

O nas

ECO AUDYT zajmuje się obsługą firm w zakresie ochrony środowiska. Oferujemy pomoc i doradztwo, aby wspierać przedsiębiorców w przestrzeganiu przepisów środowiskowych. Dostosowanie polskiego prawa do wymagań Unii Europejskiej niejednokrotnie spowodowało konieczność wprowadzenia zmian w wielu przedsiębiorstwach oraz działalnościach gospodarczych.
Zmieniające się akty prawne oraz nakładane na przedsiębiorstwa nowe obowiązki, często wymagają kompleksowego doradztwa w zakresie ochrony środowiska.
Usługi środowiskowe dla firm świadczymy on-line na terenie całej Polski oraz z możliwością dojazdu województwach pomorskim i warmińsko-mazurskim, w miastach: Gdańsk, Sopot, Gdynia, Wejherowo, Rumia, Elbląg, Pasłęk, Reda, Tczew, Starogard Gdański, Chojnice, Malbork, Kwidzyn, Lębork, Bytów, Kościerzyna, Pruszcz Gdański, Tczew, Jastarnia, Jastrzębia Góra, Krynica Morska, Łeba, Kąty Rybackie, Władysławowo, Rowy.

NOWE OBOWIĄZKI I WPIS DO REJESTRU BDO DLA LOKALI GASTRONOMICZNYCH


Nowe obowiązki dla lokali gastronomicznych wynikają z Dyrektywy SUP- Single Use Plastic
i obowiązują od 24 maja 2023 roku.
24 sierpnia 2023 roku upływa termin złożenia wniosku o uzyskanie numeru w Rejestrze BDO,

 dla lokali gastronomicznych oferujących dania na wynos w jednorazowych opakowaniach zawierających tworzywa sztuczne.
Numer BDO należy umieszczać na dokumentach handlowych i ewidencji opakowań.
Prowadzenie ewidencji opakowań obowiązuje od 24 maja 2023 roku i na tej podstawie będzie składane sprawozdanie po zakończeniu roku – do 15 marca.
Od 1 stycznia 2024 roku powstaje obowiązek pobierania opłaty za jednorazowe opakowania i przekazanie pobranej sumy do właściwego Urzędu Marszałkowskiego.
Oferujemy złożenie wniosku o uzyskanie nuemru BDO w imieniu przedsiębiorcy i ustalenie w ramach konsultacji zakresu wpisu.
Złożenie wniosku jest możliwe tylko elektronicznie.

Więcej informacji o nowych obowiązkach można uzyskać w trakcie konsultacji.

Obsługa Rejestru BDO

Prowadzenie działalności gospdarczej w niektórych przypadkach wymaga wpisu do rejestru BDO. Bez tego wpisu, a także nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością (dla firm, które podlegają opłacie rejestrowej), naraża Twoją firmę na karę administracyjną od 5000 zł do 1 000 000 zł.
Rejestr BDO to Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
Świadczymy usługę doradztwa w ramach obsługi Rejestru BDO w poniższych zakresach:
– złożenie wniosku o wpis do Rejestru BDO
– dopasowanie treści wniosku, wymaganych działów i wypełnienia ich w obszarze wymaganym dla rodzaju działalności
– uzgodnienie obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów w Rejestrze BDO
– ustalenie treści sprawozdań składanych elektronicznie przez Rejestr BDO w zakresie odpadów, opakowań, opakowań z tworzyw sztucznych (torby foliowe) itd.
Więcej informacji na temat konieczności wpisu do Rejestru BDO znajduje się w zakładce BDO
Możliwość konsultacji w zakresie wpisu do Rejestru BDO w formie telekonferencji.Decyzje środowiskowe.

Decyzja środowiskowa to inaczej decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, wydawana dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko.
Decyzja środowiskowa stanowi obowiązkowy element procesu uzyskiwania decyzji administracyjnych na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Jest ona pierwszym etapem procesu, poprzedzającego uzyskanie niektórych decyzji takich jak np. zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, decyzja o pozwoleniu na budowę.
Obecnie zasady jej wydawania reguluje ustawa z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Odpady 

Przedsiębiorcy często nie zdają sobie sprawy, że zgodnie z ustawą o odpadach, każda działalność generuje odpady. W związku z tym zgodnie z powyższą ustawą, wytwórcy odpadów zobowiązani są do wypełniania obowiązków ustawowych związanych z prowadzeniem ewidencji i sprawozdawczości w tym zakresie, w zależności od ilości i rodzaju powstających odpadów.
Sprawozdanie należy składać do właściwego według miejsca prowadzenia działalności Marszałka Województwa w ustawowo określonym terminie.
Wytwórcy odpadów w zależności od rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów, zobowiązani są nie tylko do prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości, może być również wymagane odpowiednie pozwolenie lub zezwolenie wydawane przez właściwy organ ochrony środowiska. W celu uzyskania stosownych decyzji należy złożyć wniosek, zawierający niezbędne ustawowo określone informacje, do organu ochrony środowiska. Na podstawie złożonego wniosku oraz jeśli jest wymagana, kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska, zostaje wydana decyzja. Eco audyt oferuje konsulting środowiskowy i pomoc w przygotowaniu dokumentacji oraz dostosowaniu do niezbędnych wymagań w celu uzyskania decyzji.

Oszczędności finansowe

Korzystanie z usług doradczych jest efektywnym i ekonomicznie uzasadnionym rozwiązaniem dla firm, które szukają oszczędności finansowych, zwłaszcza w dłuższej perspektywie czasu. Przedsiębiorcy nie muszą zatrudniać dodatkowych osób. Nieustanne zmiany w przepisach środowiskowych oraz zaostrzanie ich, będą generować koszty związane z częstymi szkoleniami w tym zakresie.
Zlecanie usług outsourcingu wyspecjalizowanej firmie pozwala na efektywne ograniczenie ryzyka związanego z niedopatrzeniami i pomyłkami prawnymi.

Usługi środowiskowe

Obsługujemy firmy w zakresie, sporządzania i prowadzenia ewidencji:
Zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza, wytwarzanych odpadów, poboru wód i odprowadzanych ścieków, opakowań i obliczania opłaty produktowej, w zakresie naliczania opłat za korzystanie ze środowiska.
Ponadto oferujemy przygotowanie dokumentacji wymaganej w celu uzyskania pozwoleń i decyzji oraz monitorowania ich ważności w poniższych przypadkach:
– wpis (wniosek) do rejestru BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) – Obsługa Rejestru BDO – gastronomia, budownictwo, produkcja, mechanika samochodowa i inne.

– Pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
– Pozwolenia wodnoprawne na pobór wód i odprowadzanie ścieków,
– Pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
– Zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
– Zezwolenia na zbieranie i transport odpadów.

Skontaktuj Się z nami:

Address:

ul. Łukowa 17, 83-050 Kolbudy

Phone:

+48 518 372 404

Follow us:
×