83-050, Gdańsk, Polska
+48 518 372 404
biuro@eco-audyt.pl

Pozwolenie na emisję do powietrza

Doradztwo środowiskowe - obsługa firm

Zgodnie z przepisami ochrony środowiska, zawartymi w ustawie Prawo ochrony środowiska, istnieje konieczność uzyskiwania pozwolenia emisyjnego, gdy przedsiębiorca wprowadza gazy lub pyły do powietrza w ramach swojej działalności.

Jednak od tej reguły przewidziano pewne wyjątki, które ustawodawca wyraził w rozporządzeniu Ministra Środowiska.

W przypadku, gdy nie trzeba posiadać pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, a instalacja może negatywnie oddziaływać na środowisko, wymagane może być zgłoszenie do odpowiedniego organu faktu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza.

Rodzaje instalacji, dla których nie ma obowiązku uzyskania pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia, zostały również określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska.

×