83-050, Gdańsk, Polska
+48 518 372 404
biuro@eco-audyt.pl

Audyt Środowiskowy

Doradztwo środowiskowe - obsługa firm

Audyt środowiskowy

Audyt środowiskowy to usługa konsultingowa polegająca na weryfikacji stanu formalno-prawnego przedsiębiorstwa, jego dostawców, podwykonawców i zewnętrznych podmiotów działających na terenie przedsiębiorstwa, w zakresie szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska.

Przeprowadzenie audytu pozwala uniknąć błędów w przestrzeganiu przepisów a tym samym kary administracyjnej bądź grzywny.

Ustalenie indywidualnej kompleksowej oferty obsługi w zakresie ochrony środowiska proponujemy po przeprowadzeniu audytu weryfikacyjnego w zakresie wymagań dotyczących przepisów ochrony środowiska. Pomagamy w wypełnianiu wszelkich obowiązków ustawowych z zakresu ochrony środowiska oraz monitorowaniu działań mających wpływ na wielkość i rodzaj wytwarzanych odpadów, emisję hałasu, wielkość wprowadzanych zanieczyszczeń do powietrza i gospodarkę wodnościekową. Informujemy o obowiązkach wynikających ze zmieniających się często uregulowań prawnych.

Przeprowadzenie audytu pozwala na określenie obowiązków przedsiębiorstwa i wdrożenie niezbędnych procedur.

Jeśli przeprowadzony audyt wykaże konieczność uzyskania decyzji – zezwolenia czy pozwolenia, oferujemy przygotowanie dokumentacji wymaganej w celu ich uzyskania w poniższych przypadkach:

  • Pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.
  • Pozwolenia wodnoprawne na pobór wód i odprowadzanie ścieków.
  • Pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
  • Zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
  • Zezwolenia na zbieranie i transport odpadów.

×