83-050, Gdańsk, Polska
+48 518 372 404
biuro@eco-audyt.pl

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Doradztwo środowiskowe - obsługa firm

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, określone  na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, wymagane jest jeśli działalność powoduje powstawanie odpadów niebezpiecznych powyżej 1 tony lub odpadów innych niż niebezpieczne powyżej 5 tys. ton w trakcie eksploatacji instalacji. Należy pamiętać, że pojęcie instalacji w przepisach jest dość szerokie.

Instalacje są to:

  1. stacjonarne urządzenie techniczne (np. agregat spawalniczy, komora lakiernicza, szlifiernia kamienia, urządzenie do odsysania oleju lub innych płynów eksploatacyjnych) lub
  2. zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie (np. linia produkcyjna do opakowań z tworzyw sztucznych, sortownia odpadów, zakład produkcji konstrukcji metalowych) na terenie jednego zakładu mający tego samego właściciela lub
  3. budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami (np. lotnisko, droga, linia kolejowa, zapora, tunel, budowle ziemne hydrotechniczne)

W pozwoleniu na wytwarzanie odpadów można uwzględnić  także zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Odpowiedni organ  może zwolnić  z obowiązku uzyskania odrębnego zezwolenia na prowadzenie tych działalności.

W takim przypadku we wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów należy uwzględnić odpowiednio wymagania przewidziane dla wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów lub wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

×