83-050, Gdańsk, Polska
+48 518 372 404
biuro@eco-audyt.pl

Pozwolenie zintegrowane

Doradztwo środowiskowe - obsługa firm

Jeśli będziesz miał pozwolenie zintegrowane, nie potrzebujesz odrębnych:

 1. pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza
 2. pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 3. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi
 4. pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód.

Pozwolenie zintegrowane jest wymagane, w przypadku  prowadzenia instalacji, która może w wyniku eksploatacji zanieczyszczać  środowisko. Przykładowo, może to być instalacja:

 1. do wytwarzania energii i paliw
 2. produkcji i obróbki metali
 3. w przemyśle mineralnym – czyli związana z przetwarzaniem surowców skalnych
 4. w przemyśle chemicznym – używana np. do produkcji nawozów, środków ochrony roślin, tworzyw sztucznych, barwników
 5. w gospodarce odpadami – np. służąca do odzysku, unieszkodliwiania, składowania czy magazynowania odpadów
 6. do produkcji papieru, płyt wiórowych, pilśniowych, czy OSB
 7. w ubojniach zwierząt, mleczarniach, rzeźniach
 8. do chowu lub hodowli drobiu lub świń

Konieczność uzyskania  pozwolenia zintegrowanego zależy od rodzaju i skali działalności prowadzonej w instalacji. Informacje o instalacjach wymagających pozwolenia znajdują się w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

×